Dzielenie się rezultatami projektu z gimnazjalistami w Czasie Dni Otwartych Szkoły

24 kwietnia 2017 roku gościli w naszej szkole gimnazjaliści z klas trzecich ze swoimi nauczycielami. Odwiedzili nas uczniowie z Gimnazjum w Cieszynie, Skoczowie, Brennej, Górkach Wielkich, Pogwizdowie, Dębowcu, Strumieniu, Kaczycach, Goleszowie … Głównym celem tego spotkania było zaprezentowanie oferty szkoły… ale także mieliśmy okazję aby podzielić się rezultatami projektu „Dziś stażysta – jutro profesjonalista” programu Erasmus+. Uczniowie mogli zobaczyć fotorelację ze stażu w Irlandii w maju i we wrześniu 2016 roku. Otrzymali opaski odblaskowe promujące projekt i program Erasmus+.

DSC02027

DSC02041

 

DSC02028

DSC02044

Reklama

Upowszechnianie rezultatów projektu

Upowszechnianie rezultatów projektu „Dziś stażysta – jutro profesjonalista” wśród gimnazjalistów.

Po zakończeniu głównych działań projektowych dzielimy się osiągniętymi rezultatami projektu „Dziś stażysta – jutro profesjonalista” programu Erasmus+. W tym roku trafiliśmy do uczniów i nauczycieli z gimnazjum w Dębowcu, Goleszowie, Ustroniu, Strumieniu, Istebnej, Chybiu i innych na terenie Powiatu Cieszyńskiego.

Efektem realizowanych działań są następujące rezultaty miękkie uczestników:

nabycie dodatkowych umiejętności praktycznych pod kątem zawodowym oraz wiedzy na temat materiałów stosowanych w Irlandii, budownictwa pasywnego i energooszczędnego, z zakresu przepisów bhp obowiązujących w Irlandii oraz z organizacją pracy w irlandzkich firmach budowlanych. A ponadto podniesienie umiejętności językowych i konwersacyjnych w języku obcym, zwiększenie poczucia własnej wartości, pewności siebie, podniesienie umiejętności autoprezentacji,  umiejętności pracy w zespole, rozwiązywania konfliktów, zmiana postawy wobec odmienności kulturowej, językowej, przełamanie stereotypów, zwiększenie szans na nawiązanie międzynarodowych kontaktów, zwiększenie motywacji do dalszego kształcenia się oraz świadomości znaczenia edukacji w życiu, zwiększenie szans na podjęcie pracy lub studiów w innym kraju, poszerzenie wiedzy na temat projektów unijnych i wartości Unii Europejskiej, rozwinięcie zmysłu inicjatywy i przedsiębiorczości oraz rezultaty twarde: 48 uczestników staży podniosło umiejętności praktyczne, językowe z poziomu A2 na B1, uczestnicy projektu wzięli udział łącznie w 96 h szkoleń przygotowawczych, 48 uczestników staży odbyło 80 h praktyk zawodowych i uzyskało certyfikaty Europass Mobilność, CV, Paszport Językowy  potwierdzające zdobyte umiejętności, 48 uczestników projektu otrzymało materiały szkoleniowe oraz certyfikaty Safe Pass.

Realizacja projektu wpłynęła korzystnie na szkołę w następujących obszarach: poprawiła wizerunek w środowisku lokalnym, wśród nauczycieli, rodziców, absolwentów, uczniów oraz  zwiększyła uznanie władz samorządowych, które przychylnie i z uznaniem patrzą na placówki samodzielnie kreujące wydarzenia wzmacniające ich potencjał edukacyjny. Zwiększyła atrakcyjność oferty edukacyjnej dla gimnazjalistów, którzy mogą liczyć na udział w podobnych projektach w przyszłości. Podniosła prestiż kształcenia zawodowego łączącego w sobie zarówno umiejętności teoretyczne jak i praktyczne. Zwiększyła motywację uczniów do uzyskiwania bardzo dobrych wyników w nauce oraz nawiązała trwałe kontakty z partnerem i umożliwiła kontynuowanie staży  kolejnych latach.

_MG_7043

_MG_7045

_MG_7047

_MG_7057

_MG_7062

_MG_7064

Podsumowanie projektu „Dziś stażysta – jutro profesjonalista” programu Erasmus+

17 marca 2017 roku w Zespole Szkół Budowlanych im. gen. Stefana Grota Roweckiego odbyło się uroczyste podsumowanie 2-letniego projektu „Dziś stażysta – jutro profesjonalista” programu Erasmus+. W spotkaniu wziął udział pan Michał Rajwa z Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Cieszynie oraz wszyscy nauczyciele, pracownicy i uczniowie szkoły na czele z dyrektorem Adamem Wojaczkiem zaangażowani w realizację projektu.

Uczestnicy projektu podzielili się swoimi wrażeniami z pobytu na praktykach zagranicznych w Irlandii. Opowiedzieli o swoich doświadczeniach w pracy na budowie, przy renowacji budynków oraz codziennych kontaktach z Irlandczykami w rodzinach goszczących. Relacje uczniów z pobytu na stażu zostały przedstawione w formie prezentacji i filmików , na których nie zabrakło również relacji z licznych wycieczek, które pozwoliły poznać uroki zielonej wyspy. Uczniowie klas czwartych przygotowali pod kierunkiem pani Joanny Lazar – Chmielowskiej muzyczną niespodziankę ludową pieśń „Molly  Malone” oraz popisali się znajomością wyrażeń w języku irlandzkim, które zaprezentowali na koniec pokazu. Podsumowaniu projektu towarzyszyła wystawa zdjęć ze stażu w Irlandii.

W czasie spotkania przesłał nam swoje pozdrowienia i podziękowania Paul Quinn szef firmy Your International Training z Mallow, nasz partner irlandzki sprawiając nam tym samym dużą niespodziankę. Dziękujemy YIT za współpracę przy projekcie i liczymy na kolejne projekty : )

Podsumowanie projektu zostało zakończone wręczeniem dokumentów wszystkim 48 – uczestnikom projektu: zaświadczenia o ukończeniu 96-godzinnego szkolenia z przygotowania językowo – kulturowo – pedagogicznego, certyfikatu ukończenia szkolenia językowego stwierdzającego podniesienie praktycznych umiejętności językowych z poziomu A2 na B1, certyfikatu potwierdzającego odbycie stażu w Irlandii wydane przez organizację przyjmującą, dziennika stażu z oceną praktyk wydaną przez pracodawców w  Irlandii,  dokumentu safe pass uprawniającego do pracy w sektorze budowlanym w Irlandii przez 4 lata ważnego do 2020 roku oraz  Europass Mobilność, CV, Paszport Językowy w języku polskim i angielskim. Europass Mobilność potwierdza zdobyte umiejętności w czasie praktyk zagranicznych, został potwierdzony przez wszystkie strony zaangażowane w projekt: uczestnika, organizację wysyłającą (dyrektora szkoły) organizację przyjmującą oraz Krajowe Centrum Europass, jest swoistym paszportem przy staraniu się o pracę w Unii Europejskiej.

W projekcie wzięło udział łącznie 48 uczniów i 4 opiekunów: 33 techników budownictwa, 11 techników renowacji elementów architektury i 4 techników geodetów. Staż został zrealizowany w maju i we wrześniu 2016 roku. W czasie stażu towarzyszyli uczniom opiekunowie: pani Joanna Lazar – Chmielowska, pani Blandyna Ligocka, pani Barbara Klimas i pani Teresa Machej oraz w czasie wizyty monitorującej pan dyrektor Adam Wojaczek i pan Mirosław Podżorski. Wyjazd na staż został poprzedzony zajęciami z przygotowania językowo – kulturowo – pedagogicznymi. Projekt został opracowany przez zespół w składzie: pani Dorota Skark – Pieprzka, pani Joanna Lazar – Chmielowska oraz pani Teresa Machej koordynator projektu.

IMG_3710

IMG_3691

IMG_3713

IMG_3716

IMG_3719

IMG_3721

IMG_3729

IMG_3732

IMG_3735

IMG_3738

IMG_3753

IMG_3775IMG_3766

IMG_3778

IMG_3783

IMG_3787

IMG_3789

IMG_3790

IMG_3793

IMG_3796

IMG_3803

IMG_3810

 

Promocja projektu wśród uczniów ZSB

Uczniowie klas pierwszych i drugich Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej mieli okazję na lekcjach wychowawczych poznać założenia i zakres programu Erasmus+. Ponadto poznali szczegóły wyjazdu na staż zagraniczny do Irlandii w ramach projektu „Dziś stażysta – jutro profesjonalista” uczniów klas trzecich we wrześniu 2017 roku. Karolina Niedoba z klasy IIIA podzieliła się swoimi wrażeniami z pobytu na praktykach przedstawiając prezentację z Irlandii, a Mariusz Kolondra zaprezentował filmik z pobytu w Irlandii, na którym uchwycił najciekawsze momenty wyjazdu. Na koniec spotkania uczniowie wypełnili krótkie ankiety badające zainteresowanie programem Erasmus+ i stażami zagranicznymi.

prezentacja-monika-bukowczan

prezentacja-renowatorki-karina-josko-magda-herok-karolina-czyz-i-zuzanna-kubok

ii-grupa-w-irlandii

Promocja projektu na Jesiennej Muzycznej Scenie Budowlanki

1 października 2016 roku Rada Rodziców zorganizowała kolejną, tym razem Jesienną Scenę Muzyczną Budowlanki. Na zaproszenie odpowiedzieli obecni uczniowie, ich rodzice oraz absolwenci naszej szkoły. Nie zabrakło również nauczycieli na czele z dyrektorem Adamem Wojaczkiem. W czasie festynu promowany był projekt „Dziś stażysta – jutro profesjonalista” programu Erasmus+, któremu towarzyszyła wystawa zdjęć z wrześniowego pobytu  na stażu w Irlandii uczniów naszej szkoły.

DSC01307.JPG

DSC01321.JPG

DSC01374.JPG

DSC01378.JPG

DSC01389.JPG

DSC01419.JPG

DSC01479.JPG

Promocja projektu na Dniu Budowlańca

28 września 2016 roku obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Budowlańca, na który zostali zaproszeni przedstawiciele firm budowlanych oraz uczniowie gimnazjów z Powiatu Cieszyńskiego. W obchodach wzięli udział również uczniowie i nauczyciele naszej szkoły na czele z dyrektorem Adamem Wojaczkiem. Dzień Budowlańca przygotowały pani wicedyrektor szkoły Dorota Skark – Pieprzka oraz pani Jolanta Bąk. Pani wicedyrektor przybliżyła uczniom gimnazjów naszą szkołę zwracając szczególną uwagę na realizowany obecnie projekt „Dziś stażysta – jutro profesjonalista” programu Erasmus+, którego efektem był wyjazd uczniów naszej szkoły na praktyki zagraniczne do Irlandii. Uczniowie gimnazjów otrzymali gadżety reklamujące projekt: kalendarzyk i opaskę odblaskową.

DSC01234.JPG

DSC01233.JPG

DSC01245.JPG

DSC01236.JPG

DSC01246.JPGDSC01254.JPG

DSC01248.JPG

DSC01269.JPG

DSC01257.JPG

DSC01288.JPG

IX Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego w ramach Europejskiego Dnia Języków wraz z promocją programu Erasmus

W dniu 26 września 2016 w Zespole Szkół Budowlanych odbył się IX Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego w ramach Europejskiego Dnia Języków.

W konkursie wzięli udział uczniowie klas trzecich z Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Cieszynie, Katolickiego Gimnazjum w Cieszynie, Gimnazjum Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie, Gimnazjum w Pogwizdowie, Gimnazjum w Kończycach Wielkich i z Zespołu Placówek Szkolno-Rewalidacyjno-Wychowawczych w Cieszynie.

Tegoroczna edycja konkursu odbyła się pod Honorowym Patronatem Janusza Króla, Starosty Powiatu Cieszyńskiego. Wydział Edukacji Starostwa Powiatowego w Cieszynie reprezentowała Pani Wioleta Jeleń.

Pierwsze miejsce zajęła Julia Kotula z Katolickiego Gimnazjum, II miejsce ex aequo zajęły Magdalena Kłopacz i Agnieszka Krupa z GTE.

W czasie konkursu uczennice z klasy o profilu technik renowacji elementów architektury „na żywo” naszkicowały portrety kilku uczestników konkursu oraz zaproszonych nauczycieli.

Po zakończonym teście, odbyły się krótkie warsztaty kaligrafii chińskiej, które przeprowadził Jan Chmielowski, tegoroczny absolwent LOTE. Młodzież nauczyła się, jak zapisać Europejski Dzień Języków używając znaków chińskich.

Podczas rozwiązywania testu gimnazjaliści mieli okazję obejrzeć pokaz zdjęć związanych z poprzednimi edycjami konkursu i praktykami uczniów w Irlandii  – program Erasmus.

Fundatorami nagród byli Energetyka Cieszyńska, Wydawnictwo Express Publishing, Wydawnictwo Oxford, Wydawnictwo Pearson, Wydawnictwo Media Lazar, Pogotowie Komputerowe Linetmedia Cieszyn.

Konkurs zorganizowała kolejny raz Joanna Lazar – Chmielowska, nauczycielka języka angielskiego ZSB w Cieszynie oraz opiekun 1 grupy podczas stażu zagranicznego młodzieży w Irlandii  – program Erasmus, w maju 2016.

_MG_3024.JPG

_MG_3034.JPG

_MG_3036.JPG

_MG_3061.JPG

_MG_3071.JPG

_MG_3147.JPG

_MG_3031.JPG

_MG_3183.JPG

 

 

 

 

Wizyta monitorująca dyrektora

Dziś odbyło się oficjalne spotkanie dyrektora naszej szkoły Adama Wojaczka z szefem firmy YIT Paulem Qiuinnem. W spotkaniu wzięli udział wszyscy pracownicy firmy: Tara Breslin, Patrycja Pilarek, Marta Woś i Eva Roman, a z ramienia naszej szkoły pani  Barbara Klimas, Teresa Machej i pastor Mirosław Podżorski. Po spotkaniu odwiedziliśmy jedną z firm budowlanych w Mallow, w której odbywa staż jeden z naszych uczniów. Wieczorem po praktykach planowane jest spotkanie dyrektora z całą grupą uczniów przebywających w Mallow.

DSC01107.JPG

DSC01106.JPG

DSC01111.JPG

DSC01109.JPG

DSC01113.JPG

DSC01112.JPG

Relacje z praktyk

 

Renowatorzy na stażu

Zadaniem uczniów była renowacja mebli w salonie. Etapy prac są pokazane na zdjęciach.

DSC_0040.JPG

DSC_0042.JPG

DSC_0045.JPG

Renowatorzy na stażu
Inne zadanie to malowanie opon dla przedszkola na plac zabaw dla dzieci
IMAG0692.jpg
IMAG0696.jpg
Budowlańcy na stażu
Uczniowie ćwiczą swoje umiejętności praktyczne m.in. tynkowanie na budowach domów jednorodzinnych w Mallow i Cork.
14397464_697151987104110_1903447836_n.jpg

 

 14407788_1229857537057513_1563386612_n.jpg
14397402_697151973770778_867746490_n (1).jpg
14429248_1229857397057527_848866238_n.jpg
14384075_1229857520390848_1829809289_n.jpg

Odkrywamy Irlandię – Cliffs of Moher

Dzisiejsza wycieczka przeszła nasze najśmielsze oczekiwania. Moherowe klify zrobiły na nas ogromne wrażenie. Jest to wspaniałe dzieło przyrody, przekładaniec z piaskowców i łupków wznoszący się na wysokość 203 m nad poziomem morza. Kilku odważnych z naszej grupy zdecydowało się zajrzeć poza krawędź urwiska.

DSC01045.JPG

DSC01040.JPG

DSC01055.JPG

DSC01049.JPG

DSC01067.JPG

DSC01059.JPG

DSC01070.JPG

Na praktykach

Zanim uczniowie rozpoczęli staże w Irlandii wzięli udział w całodniowym obowiązkowym szkoleniu safe pas zakończonym egzaminem. Następnie wyruszyli do pracy, gdzie pod okiem mentorów ćwiczą swoje umiejętności praktyczne. „Budowlańcy” pracują w firmach: Gabrysia, Karolina, Monika i Sandra w firmie George O’Sullivan – Painting, Piotrek w firmie Aaran O’Donovan Plaster, Dawid i Szymon w firmie Northwood building and renovation, Adam i Michał w firmie NORD Build, Mariusz i Dawid w firmie Green Rock House construction, Wojtek i Piotrek w firmie Fitzgerald construction.. „Renowatorzy”: Karolina, , Ola, Magda, Karolina, Karina, Zuzia i Barnaba pracują pod okiem szefa YIT Paula Quinna, a  „Geodeci”: Mateusz, Szymon, Wojtek i Darek pracują w firmie Castle Landscapes & Groundworks pod okiem Keirana Casey.

14355914_1340924789332654_2055461406_n.jpg

14371797_1184106348328421_1297222207_n

14365493_1184105954995127_167855675_n

14388992_1184104894995233_1211479879_n

14383353_1184105098328546_1262643190_n

DSC00992.JPG

20160914_114539.jpg

Uroki zielonej wyspy

Niedzielę spędziliśmy na wycieczce zwiedzając okoliczne atrakcje. Pierwszą z nich były jaskinie –  Mitchelstown’ Caves, gdzie ze względu na wspaniałą akustykę odbywają się koncerty muzyczne. Uwaga – my też daliśmy „koncert” śpiewając gromkie sto lat Szymonowi, który właśnie dzisiaj ukończył 18 lat. Jako, że Irlandia słynie ze wspaniałych zamków, nam również udało się zwiedzić Cahir Castle i St. Patrick’s Rock, Cashel. Przy tej okazji podziwialiśmy zielone irlandzkie wzgórza.

DSC00899.JPG

DSC00908.JPG

DSC00900.JPG

DSC00915.JPG

DSC00911.JPGDSC00931.JPG

DSC00916.JPG

dsc00936

Jesteśmy na zielonej wyspie!!!

10 września 2016 II grupa naszych uczniów rozpoczęła 2-tygodniowy staż w Irlandii. Dolecieliśmy szczęśliwie. Przywitała nas typowo irlandzka pogoda oraz przemili gospodarze. Wieczorem spotkaliśmy się z szefem i pracownikami firmy YIT na krótkim spotkaniu organizacyjnym. Dzień pełen wrażeń zakończył się zakwaterowaniem u rodzin goszczących.DSC00880.JPG

DSC00886.JPG

DSC00885.JPG

DSC00891.JPG

DSC00887.JPG

Spotkania informacyjne przed wyjazdem i informacje dla II grupy

W piątek 2 września uczniowie , a w poniedziałek 5 września 2016 roku ich rodzice wzięli udział w spotkaniach informacyjnych przed wyjazdem do Irlandii w ramach projektu „Dziś stażysta – jutro profesjonalista” programu Erasmus+. Na spotkaniach zostały omówione szczegóły wyjazdu i przedstawiona prezentacja z wyjazdu poprzedniej grupy.
Porady dla podróżnych – http://www.esky.pl/porady-dla-podroznych/loty

Wystawa zdjęć ze stażu w Irlandii I grupy

Wszystkie osoby odwiedzające naszą szkołę: gimnazjaliści z rodzicami, goście, pracodawcy, absolwenci, rodzice naszych uczniów i oczywiście nasi uczniowie i nauczyciele w ciągu ostatniego miesiąca mogli zobaczyć wystawę zdjęć ze stażu w Irlandii I grupy z klas trzecich zorganizowaną w holu korytarza na parterze szkoły. Autorką większości zdjęć jest Pani Joanna Lazar – Chmielowska, tylko zdjęcia z praktyk na budowie i w rodzinach goszczących wykonali uczniowie.

DSC00856

DSC00855DSC00854

Promocja projektu w czasie Polsko – Czeskiego Młodzieżowego Dnia Pracy

15 czerwca 2016 roku na terenie Zespołu Szkół im. Wł. Szybińskiego w Cieszynie odbył się Polsko – Czeski Młodzieżowy Dzień Pracy zorganizowany przez Młodzieżowe Biuro Pracy OHP z Bielska – Białej. W ramach tego przedsięwzięcia odwiedzający mogli zapoznać się m.in. z ofertami pracy krajowej i zagranicznej w ramach EURES, dla osób uczących się i bezrobotnych, z ofertami szkoleniowymi oraz mieli możliwość wymiany informacji między osobami poszukującymi pracy a pracodawcami. W czasie tego spotkania nauczyciele naszej szkoły:  pani Olimpia Pawłowska i pani Krystyna Olszar – Hałat wraz z uczennicami zapoznały zwiedzających z ofertą edukacyjną naszej szkoły oraz z założeniami, celami, a przede wszystkim rezultatami projektu „Dziś stażysta – jutro profesjonalista” realizowanego w Zespole Szkół Budowlanych w Cieszynie w ramach programu Erasmus+.

DSC00851 (1)

Relacja I grupy ze stażu w Irlandii

2 czerwca 2016 roku uczniowie klas drugich Technikum nr 4 wzięli udział w spotkaniu podsumowującym staż zagraniczny klas trzecich w Irlandii w ramach projektu „Dziś stażysta – jutro profesjonalista” programu Erasmus+. Do Irlandii na praktyki w maju 2016 roku wyjechało 24 uczniów: 20 techników budownictwa i 4 techników renowacji elementów architektury oraz  2 opiekunów: pani Joanna Lazar – Chmielowska i pani Blandyna Ligocka. Szczegółową relację z pobytu w Irlandii wzbogaconą profesjonalną prezentacją przedstawiła uczniom pani mgr Joanna Lazar – Chmielowska. Swoimi przeżyciami z praktyk utrwalonymi na zdjęciach podzieliła się Justyna Strządała uczennica klasy IIIA oraz Mateusz Jamróz, Łukasz Brak i Jakub Popek uczniowie klasy IIIB, którzy przygotowali relację filmową z pobytu w Irlandii.

Podsumowanie

W dniach 30.04.2016 do 14.05.2016 grupa młodzieży z klas III Technikum nr4 przy Zespole Szkoł Budowlanych w Cieszynie odbyła staż zagraniczny w Mallow, Cork, Cobh w Irlandii. Praktyka była możliwa dzięki programowi Erasmus+, projekt „Dziś stażysta – jutro profesjonalista”.

Administrator strony internetowej oraz główny fotoreporter podczas tego wyjazdu – Joanna Lazar – Chmielowska

DSC00592

Ze wspomnień nauczycielki – praktyki uczniów w ramach programu Erasmus+ w Irlandii

Nigdy nie myślałam o tym, żeby wraz z innym nauczycielem wziąć udział, jako opiekun młodzieży, w 2-tygodniowych praktykach zagranicznych. A tymczasem pojechałam do Cork w Irlandii. Nasz wyjazd odbył się w ramach programu Erasmus+, projekt ,,Dziś stażysta – jutro profesjonalista”. Opiekunem podczas wyjazdu była również mgr Joanna Lazar – Chmielowska. 

Moje zadanie polegało na dbaniu o bezpieczeństwo uczniów, kontrolowaniu ich pracy w różnych firmach budowlanych oraz sprawdzaniu ich dzienniczków praktyk , a także dopilnowaniu wszelkich dokumentów, które miały być przygotowane przez biuro Paula Quinna,YIT.

Podróż przebiegła bardzo spokojnie, z Cieszyna do Wrocławia – autobus, a później samolotem linii Ryanair do Cork. Tam już oczekiwał na nas autobus wraz z opiekunką Evą , która z pochodzenia jest Rumunką, a w Irlandii przebywa od kilku lat. Kiedy dotarliśmy do miejscowości Mallow, która była nasza ,, bazą” oczekiwali już na nas przedstawiciele rodzin goszczących. Szybko zostaliśmy odebrani i każdy dotarł do swoich opiekunów.

Spotkaliśmy się wszyscy razem 01.05.16 w siedzibie YIT w Mallow, gdzie przywitał nas Paul Quinn i opowiedział o historii i gospodarce Irlandii. Następnie Tara pracująca w biurze YIT zapoznała uczniów z zasadami panującymi w rodzinach goszczących, czego się oczekuje od naszych uczniów i jak w przybliżeniu będzie wyglądała ich praca.

Po tym spotkaniu z grupką naszych uczniów poszliśmy na spacer po mieście, a ponieważ było bardzo zimno i wietrznie wstąpiliśmy do jednego z bardzo licznych pubów na herbatkę. Tam zorientowałam się, że miejsce to bardzo różni się od naszych pubów. Ludzie (młodsi, w średnim wieku, a także i ci znacznie wcześniej urodzeni) w tych miejscach spędzają swój wolny czas pijąc nie tylko piwo i drinki, ale także kawę, herbatę, jedzą południowe posiłki. Również w tym pubie również spożywano ,, świąteczny” pierwszokomunijny obiad w bardzo ,,ścisłym” rodzinnym gronie.

Poniedziałek 02.05.16 to dzień wolny od pracy w całej Irlandii więc odbyła się wycieczka całej grupy do Kinsale i Cork. Relacja z tego wyjazdu jest na naszej stronie projektu Erasmus+ naszej szkoły.

W całej Irlandii, jest bardzo rygorystycznie przestrzegany przepis, który zabrania komukolwiek wejść na plac budowy bez zaświadczenia o ukończonym szkoleniu BHP potwierdzonym egzaminem. Ten uzyskany dokument jest ważny przez cztery lata i obowiązuje na terenie całego kraju. Nasi uczniowie odbyli takie szkolenie we wtorek i od środy rozpoczęli pracę. Pracę odbywali w kilku firmach, których adresy są podane również na naszej stronie internetowej.

Prace były różnego rodzaju – począwszy od pomocy przy rozbudowie domu, jak również przy pracach wykończeniowych takich jak: malowanie, przygotowanie podłoży pod malowanie, tynkowanie, stawianie ścianek działowych na stelażach drewnianych, docieplaniu. Jedną z ciekawszych prac była praca przy wykonaniu konstrukcji dachu, o której jest również relacja  i fotorelacja na stronie Erasmusa+ naszej szkoły.

Nadeszła oczekiwana niedziela. Ponownie zaproponowano wycieczkę krajoznawczą do parku Narodowego Killarney. Pojechał z nami Paul Quinn i Eva oraz grupa uczniów z Chorzowa –mechatronice/informatycy, którzy przyjechali do Mallow na czterotygodniową praktykę .

Nasz wyjazd bardzo się udał, pogoda dopisała, świeciło słoneczko, nie padało, a wiatr był umiarkowany. Uczniowie pięknie zaśpiewali piosenkę „Molly Mallone” oraz popisali się znajomością wyrażeń w języku irlandzkim, które wcześniej przygotowali wraz z mgr Joanną Lazar – Chmielowską.

Uczniowie naszej grupy w miarę regularnie przysyłali nam informacje o ich pracy, niektórzy wysyłali zdjęcia. A nam udało nam się zobaczyć pracę czwórki naszych podopiecznych, bo zostałyśmy zaproszone na rozbudowę i wykańczanie domu w pobliżu miasteczka Cobh. Pracodawcy byli, z Magdy, Justyny, Łukasza i Mateusza, bardzo zadowoleni. Podkreślili ich zaangażowanie i chęć nauczenia się w pracy czegoś nowego czyli oprócz normalnego budownictwa zapoznali się troszkę z elektryką i łączeniem rur kanalizacyjnych w budynku.

W dniu 14.05.16 o godzinie 4.00 na miejscu zbiórki w Mallow wszyscy stawili się punktualnie i w komplecie. Dotarliśmy autobusem na lotnisko w Cork i o czasie odlecieliśmy do Wrocławia. Lot przebiegł bardzo spokojnie a we Wrocławiu po wyjściu z hali przylotów wsiedliśmy do autokaru i o godz.14.05 dotarliśmy cało do Cieszyna. Rodziny czekały na wszystkich, więc pożegnaliśmy się i udali do domów.

Trzeba zaznaczyć, że wszyscy pracodawcy w Irlandii wystawili naszym uczniom ocenę celującą, na tę ocenę oprócz umiejętności, znajomości fachowego języka angielskiego miały wpływ, m.in.: zaangażowanie, podejście do obowiązków punktualność, kultura osobista. Myślę, że nasi uczniowie ten egzamin zdali bardzo dobrze.

A co do praktyk, to sądzę, że dały im bardzo dużo pod względem językowym, polepszenie umiejętności pracy w grupie czy zorganizowania sobie, np. łatwiejszego dojazdu do pracy.

A ja co myślę o tych praktykach w Irlandii: no cóż trochę inny świat, inne ( łatwiejsze) podejście do życia, większy luz, ale też, m.in. ścisłe przestrzeganie prawa, dotrzymywanie terminów, informowanie pracodawcy o niemożliwości przyjścia do pracy. Co do technologii w budownictwie Irlandczycy są ogromnymi tradycjonalistami – trudno ich przekonać do nowszych materiałów czy rozwiązań technologicznych – więc jesteśmy od nich lepsi.

Ze wspomnień mgr inż. Blandyny Ligockiej

 

Ostatnie dni praktyk

Odbywam staż w firmie: Fitzgerald Construction. 12/13.05.2016 – malowanie dwuteowników stalowych; sprzątanie placu budowy; przenoszenie dachówek i gąsiorów dachowych; sprzątanie placu budowy.

 

IMG_20160512_112617

IMG_20160513_143801IMG_20160513_143807

Z relacji i fotorelacji Jakuba Popka

 

Dzisiaj dzień upłynął przy pracach posadzkarskich. Całą powierzchnię podłogi przykryliśmy płytami OSB, a następnie przykręciliśmy je do podłoża.

received_1164752783543698

Z relacji i fotorelacji Tomasza Podżorskiego

 

W dniu 12.05.2016 rozprowadzałem emulsję bitumiczną  na 25 –ciu blachach stalowych.. Następnie izolowałem pomieszczenie wełną mineralną .

Z relacji Pawła Wlacha

 

 

W dniu 12.05.2016 nasza praca polegała na: stawianiu ścianek działowych, rozbiórce podłogi, malowaniu ścian, przybijaniu podbitki, sznurowaniu kabli

IMG_20160510_102320

IMG_20160510_081054

IMG_20160510_123033

IMG_20160512_202128

IMG_20160512_203113

Z relacji i fotorelacji Łukasza Braka, Mateusza Jamroza

 

 

IMG_20160512_150549

IMG_20160512_150607

IMG_20160512_122608

IMG_20160506_103500

Z fotorelacji Piotra Dudysa i Dawida Nauki

 

Podczas ostatnich dni stażu do naszych obowiązków należało: skucie starego nadproża, odbudowanie nadproża, uzupełnianie dziur i ubytków w ścianie elewacyjnej z kamienia w budynku gospodarczym, wymiana dwóch arkuszy blachy falistej na dachu w budynku gospodarczym, uporządkowanie miejsca pracy.

Z relacji Dominika Jarco i Łukasza Czendlika

Relacje z ostatnich dni

W  firmie Fitzgerald Construction, gdzie odbywam praktykę miałem za zadanie rozebrać schody wewnętrzne, a następnie wymyć okna i drzwi.

POPEK

Z relacji i fotorelacji Jakuba Popka

 

W dniu 11.05.2016 izolowaliśmy  poddasze za pomocą wełny mineralnej. Następnie rozbieraliśmy kostkę z podjazdu i wykonywaliśmy płytki wykop wzdłuż  tego podjazdu.

Z relacji Wojciecha Węglarzego

 

09.05.2016 Odklejaliśmy folię i myliśmy okna w budowanym budynku.10.05.2016 Sprzątnęliśmy starą bazę i przewieźliśmy narzędzia i sprzęt na nowe miejsce. Rozładowaliśmy przyczepę żwiru, wyrównaliśmy nierówności w nawierzchni podjazdu.  11.05.2016 w tym dniu pracowaliśmy osobno, Dominik został na bazie, ja pojechałem na budowę. Docinałem pręty zbrojeniowe i pomagałem w montażu i ustawianiu zbrojenia w wykopie pod fundamenty, następnie pomagałem przy układaniu mieszanki betonowej i zagęszczaniu jej. Na koniec sprzątaliśmy i myliśmy sprzęt oraz narzędzia.

Czendlik1

Czendlik2

Czendlik3

Z relacji i fotorelacji Łukasza Czendlika i Dominika Jarco

 

Na naszych praktykach dalej pracowaliśmy przy konstrukcji dachu. Zaczęliśmy łączyć nasze górne belki pod kalenicą w celu wzmocnienia  tej konstrukcji oraz aby uzyskać  właściwy wymiar aby później  dokładnie zamontować  płyty gipsowe – kartonowe.

Podżorski1

Dzisiaj wycinaliśmy wszystkie belki, które nie musiały nam zabezpieczać konstrukcji dachu, gdyż po obu stronach wykonaliśmy podpory w poprzednich dniach. Następnie łączyliśmy wszystkie kable i wycinaliśmy w deskach niewielkie otwory, aby nam ‚prądu’ nie uszkodziło. Następnie płytami OSB zaczęliśmy dokręcać podłogę.

Z relacji i fotorelacji Tomasza Podżorskiego

 

Dzień 11.05.2016 zacząłem od wygładzenia podłoża i jego pielęgnacji. Następnie kolega z pracy uczył mnie, jak fachowo tynkować ścianę. Dalszą pracą do wykonania było ręczne czyszczenie rur kanalizacyjnych.

Z relacji Pawła Wlacha

 

 

Dzisiaj zaczęliśmy od załatania otworów i szpar na ścianach i suficie w kuchni gipsem, który następnie zeszlifowaliśmy papierem ściernym. Potem nałożyliśmy farbę.

Majocha1   Majocha2

Majocha x

Z relacji i fotorelacji Mateusza Majochy

 

6.05 piątek – Gipsowanie oraz szlifowanie pęknięć i niedoskonałości powierzchni ściany; zabezpieczenie przed zabrudzeniem wyposażenia pomieszczenia; malowanie ścian i sufitu białą farbą.

Zyła1

9.05 poniedziałek – podawanie zaprawy tynkarskiej pracownikom; zaklejanie siatką zbrojącą samoprzylepną łączeń płyt gipsowo-kartonowych; sprzątanie miejsca pracy

Zyła2

 10.05 wtorek – zaklejanie siatką zbrojącą samoprzylepną łączeń płyt gipsowo-kartonowych; podawanie zaprawy tynkarskiej pracownikom; tynkowanie ściany; sprzątanie miejsca pracy

Żyła3

11.05 środa -tynkowanie ścian oraz sprzątanie miejsca pracy.

Z relacji i fotorelacji Pawła Żyły

Wizyta w domu jednorodzinnym

W dniu 11.05.2016 opiekunowie stażu mgr inż. Blandyna Ligocka oraz mgr Joanna Lazar – Chmielowska zostały zaproszone przez Magdę Marek, Justynę Strządałę, Mateusza Jamroza oraz Łukasza Braka na miejsce ich praktyk. Uczniowie pracują przy rozbudowie i wykończeniu domu jednorodzinnego w Cobh. Zleceniodawcą ich prac jest firma Northwood Building and renovation.

DSC00780

DSC00781

DSC00782

DSC00784

DSC00787

DSC00785

DSC00789

DSC00790

DSC00792

DSC00793

DSC00795

DSC00798

DSC00799

DSC00805

DSC00806

DSC00814

DSC00816

 

Kolejny dzień praktyk

Praktyki zagraniczne odbywam w  firmie: Fitzgerald Construction
Notatki z 10.05.2016:
1. Oklejanie okien taśmą.
2.Sprzątanie placu budowy.
3.Przenoszenie bloczków betonowych.
4.Wykonywanie izolacji termicznej (wełną mineralną) poddasza.
5. Montaż płyt gipsowo-kartonowych.
6.Montaż listew aluminiowych do ram okiennych.
IMG_20160510_112902
IMG_20160510_120437
IMG_20160510_143042
IMG_20160510_171411
Patryk Wigłasz, Jakub Popek wraz z mentorem
 Z relacji i fotorelacji Jakuba Popka
 ———————————-
W dniu 10.05.2016 na praktykach byłyśmy (grupa renowatorek) z  Paulem Quinnem w Cork. Odwiedziłyśmy University College Cork. Zobaczyłyśmy tam między innymi The Main Quadrangle, The Stone Corridor, The Aula Maxima, The Boole Library oraz The Honan Chapel.
Z relacji Marii Pytlarz

W dniu 10.05.2016r. pracowałem bardzo intensywnie . Na początku musiałem rozebrać wysokie rusztowanie (ok 2 godziny). Następnie pod wiatą przy budynku  wykuliśmy  wystające z posadzki resztki betonu i posprzątaliśmy miejsce pracy. Kolejnym etapem było zamontowanie furtki. Wytrasowałem dwa punkty w miejscu gdzie powinny być zawiasy. Szef pomagał mi przy pracy, kontrolując moje poczynania. Wywierciłem dwie dziury, wkręciłem śruby i osadziłem furtkę.

Z relacji Pawła Wlacha

 

 

W dniu 10.05.2016  wraz z moimi koleżankami wykańczaliśmy malowanie pokoju głównego, później zajęliśmy się sprzątaniem owego pomieszczenia. Następną pracą było  nałożenie warstwy gruntującej w kuchni, którą przygotowaliśmy wstępnie wczoraj.

Z relacji Mateusza Majochy

Nasze praktyki cd.

W dniu 09.05.2016 razem z Olą Holewik i Olą Walczyk nakładaliśmy drugą warstwę farby w pokoju domu jednorodzinnego w Doneraile koło Mallow. Po tej pracy przystąpiliśmy do robót przygotowawczych w następnym pomieszczeniu, jakim jest kuchnia.

received_m_mid_1462821507000_3a02dc65a7259b5a73_0

20160509_123254

20160509_123327

20160509_165238

Z relacji i fotorelacji Oli Holewik, Oli Walczyk i Mateusza Majochy

 

P_20160509_105438_1_p

Bartosz Strządała wraz z mentorem

 

W dniu 09.05.2016  zacząłem pracę na  poddaszu. Musiałem uporządkować wełnę mineralną aby stworzyć wygodniejsze warunki pracy oraz  bezpieczny ciąg komunikacyjny . Następnie wynieśliśmy na poddasze belki. Ułożyliśmy po 2 belki wiązarowe na całej  długości po czym  połączyliśmy je ze sobą wkrętami  oraz murłatami . Do krokwi dokręcaliśmy płatew (2×4 two by four).

received_1163030667049243

received_1163030813715895

Później ucinaliśmy deski pod skosem -krzyżulce, kolejnym etapem prac było ustawienie w pionie belek, które docinaliśmy oraz łączyliśmy z krokwią oraz belkami na stropie. Nie było to łatwe z uwagi na to , że krokwie były nierówne i ciężko było zachować jednakową wysokość oraz dopasować wymiary.

Z relacji i fotorelacji Tomasza Podżorskiego

 

W dniu 09.05.2016 miałyśmy wraz z Magdaleną Marek za zadanie oczyszczenie podłoża, a następnie zagruntowanie podłogi pod wylewkę cienkowarstwową samopoziomującą. Pomagałyśmy przy przygotowywaniu zaprawy cienkowarstwowej.

20160509_115312

received_1019815394779987

received_1019815451446648

20160509_114635

received_1019815531446640

20160509_144838

Później czyściłyśmy pokoje, segregowałyśmy materiały oraz przygotowałyśmy do remontu następnie pokoje.
Oraz dodatek : dałyśmy  kuchni nowy wygląd bo postanowiłyśmy poprawić estetyką tego pomieszczenia poprzez ustawienie kompozycji kwiatowej na stole.  

20160509_154731

Miejsce praktyk: Dom jednorodzinny w Cobh

Z relacji i fotorelacji Justyny Strządały i Magdaleny Marek

 

Dzień 09.05.2016 grupa renowatorek spędziła z Paulem Quinnem. Zabrał nas do wielu ciekawych miejsc, o każdym z nich opowiadał nam krótką historię. Byłyśmy między innymi w Buttevant, znajduje się tam Ballybeg Priory, które aktualnie jest odnawiane. Odwiedziłyśmy także Kilmallock, Lough Gur i Limerick. Pan Paul ma bardzo dużą wiedzę o wszystkich tych miejscach.

20160509_134211

Z relacji Marii Pytlarz. Na zdjęciu Maria Mroziak, Anna Broda, Maria Pytlarz, Marcelina Stokłosa oraz Paul Quinn, dyrektor YIT

 

 

Praktyki w Irlandii cd.

IMG_20160509_105807

Piotr Dudys i Dawid Nauka wraz z mentorem

1

3 (1)

3 (2)

Z fotorelacji Magdaleny Marek, Łukasza Braka, Mateusza Jamroza

 

W dniu 09.05.16 malowałem ściany kominka białą farbą, montowaliśmy zewnętrzne narożniki oraz płyty OSB na poddaszu.

Z relacji Wojciecha Węglarzego

 

IMAG0313

IMAG0312

IMAG0311

Z fotorelacji Patryka Wigłasza

 

W dniu 09.05.2016 gruntowałem ościeża, wzmacniałem konstrukcję dachu, oklejałem okna taśmą,  pomagałem przy montowaniu płyt gipsowo-kartonowych do sufitu, sprzątałem plac budowy.

IMG_20160509_114857

IMG_20160509_114908IMG_20160509_120923

IMG_20160509_120928

Z relacji i fotorelacji Jakuba Popka

 

W dniu 09.05.2016 przygotowywaliśmy rusztowanie. Następnie rozłożyliśmy je na długość ok. 7 metrów. Potem przygotowywaliśmy ścianę do jutrzejszego malowania, czyli usuwaliśmy zbędne rośliny i pozostałości po starych tynkach.

Z relacji Pawła Wlacha

 

Park Narodowy Killarney

W dniu 08.05.2016 wzięliśmy udział w wycieczce do Parku Narodowego Killarney. Podziwialiśmy piękne widoki, przyrodę oraz pochwaliliśmy się naszą znajomością języka irlandzkiego – Paul Quinn był pod wrażeniem naszych umiejętności lingwistycznych. Zaśpiewaliśmy również piosenkę pt. „Molly Malone”; nasze wykonanie bardzo się wszystkim podobało. Eva, która pracuje w biurze YIT stwierdziła, że jeszcze nigdy wcześniej żadna grupa nie zrobiła takiej muzycznej niespodzianki. Powitalne zwroty w języku irlandzkim oraz piosenkę trenowaliśmy podczas zajęć przygotowawczych z języka angielskiego.

DSC00737

DSC00742

DSC00744

DSC00745

DSC00746

DSC00748

DSC00751

DSC00750

DSC00754

DSC00755

DSC00756

DSC00757

DSC00758

DSC00760

DSC00765

DSC00767